پیگیری مرسوله

***نکته: این صفحه هر 24 ساعت بروزرسانی میشود و تا یک ماه قابل رهگیری است.

جهت پیگیری مرسوله خود بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

اطلاعیه: به دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی شرکت محترم تیپاکس به هیچ نقطه ای ارسال ندارد و بدین منظور کالاهایی که با تیپاکس سفارش داده میشود با پست پیشتاز ارسال میشود.

سامانه رهگیری سازمان پست

سامانه رهگیری تیپاکس

 

کالا های ارسالی از طریق پست

ردیف

شماره پیگیری

شماره فاکتور

نام خانوادگی

استان

1299669901700090020079114آتشیبندرعباس
2299669901700091100004114شکیبارشت
3299669901700092170097114کاریزیبیرجند
4299669901700094320008114نعمت زاده
همدان
5299669901700094320008114طالبیاصفهان
6299669901700095400096114رسولیانسبزوار
7299669901700097550004114صادقیاصفهان
8299669901700097550004114نصیریرشت
9299669901700098620008114علویاصفهان
10299669901700099700047114جامه داریان
بابل
11299669901700100970036114ملا اسماعیل
شاهرود
12299669901700101050007114مظاهریشیراز
13299669901700102120997114شفیعیچابهار
14299669901700103200005114علوی
تبریز
15299669901700104277388114شریفیدژکرد
16299669901700153820997114بهزاد بلیدئیچابهار
17299669901700154900049114رسول عباسیگرگان
18299669901700155970075114علی دوان علامه زادهبوشهر
19

 

کالاهای ارسالی از طریق تیپاکس

ردیف

شماره پیگیری

شماره فاکتور

نام خانوادگی

استان

1
2
3
4
5
6
7
8
9

 

جستجو در سایت

دسته بندی ها

  • نمایشگر
  • LG
درحال بارگذاری ...