• ارسال
  • مقایسه
  • تغییرات

آموزش تصویری متره و برآورد نشر نوین پندار

Video tutorial of meters and estimates

قیمت محصول: تومان ۶۹,۸۰۰

موجودی: 1 در انبار

ویژگی های مجموعه آموزش جامع متره و برآورد :

>> بیش از 31 ساعت آموزش

>> تدریس مفهومی و گام به گام

>> به همراه فایل های تمرینی

>> بدون محدودیت در دفعات اجرا

 

مدرس :

“مهندس سام آذر عسکری”

کارشناس ارشد معماری

با بیش از 14 سال سابقه تدریس

 

سخن مدرس:

یکی از فـاکتـور های اساسی در پروژه هــای عمــرانی و ســاخت و سـاز، تعـییـن و محـاسـبه مقادیر مصالح مورد نیاز و سپـس برآورد ریالی پروژه از روی آن مقادیر محاسبه شده می باشد .

در ابتدا مشخص شدن دو بعد از مسئله برای مجریان پروژه نقش اساسی دارد :

الف) مقـدار مصـالح مـورد نیاز ، در طــول پـروژه چقــدر بــوده تا در طــول پـروژه بــا تـوجه به زمـان بندی نسـبت به تهـیـه آنـهـا یـا سفـارش مصالح اقدام نمایند.

ب) هزینه مالی پروژه در صورت اجرا شدن چقدر خواهد بود ؟

بــنـابــر ایــن در طـــرح هــای عـمــرانی ، از یک بــعــد مقــادیـر مصالح مـورد نیــاز مـطــرح اسـت و از طــرف دیـگر بـحـث هـزینـه هـا. این دو موضوع در متــره و برآورد مــورد بــررسی قرار میگیرد.

 

تعریف متره و برآورد :

از آنجا که بنده تعاریف قبلی متره و برآورد که مربوط به سـالهای گذشته است و درکتابها و  وب ، پیـش از این منتشر شده را غــیر کاربردی و منقضی شده می دانم و از طرفی علاقمند به داشتن ارائه سبکی جدید و خاص در تدریس مـتـره و برآورد هستم، بر آن شدم تا تعـریفی خلاصه و موجـز برای متره و برآورد نیز ارائه نمایم ، این تـعـاریف که حـاصل تجـربه و مطـالعـه مدارک و مستـنـدات قانونی از جمله بخشنامــه های معــاونت راهبـردی ( سازمان مدیریت سـابق و سازمان برنامه اسبق ) و قـوانین مرتبـط با پروژه هـای عمرانی و برداشت های تجـربی و عــرف در پروژه هـا از این مـوارد بوده است به شــرح زیر برای اولین بار در این مـجمـوعه منـتشر می گردد و تقاضامندم جهـت تکثیر و بکارگـیری عمومی آن با ذکر منبع منتشر نمایید. همچنـین از همکاران محترم تقاضـا دارم اگر انتقاد یا پیشنهادی در این زمینه دارند به هر طریق ممکن ( ایمیل ، تلفن ، اظهار نظر در وبلاگ و … ) به اینجانب منعکس فرمایند.

متره : محــاسبــه و اندازه گیــری مقــادیر اقلام کار را ، متــره گویند.(این مقادیر براسـاس نقشـه های اجــرایی و مشخصـات فنی و برحسب ردیف های مربوطه تنظیم و محاسبه می گردد)

برآورد : انجام متره و محاسبه مبلغ اجرای کار را برآورد گویند.

متره برآورد: محـاسبه و اندازه گیری مقادیر اقلام کار براساس نقشه های اجرایی و مشخصات فنی و برحسب ردیف های مـربوطه و بدست آوردن مبلغ یا مبالغ کلی انجام کار را متره برآورد می گوییم.

کار : به همان موضوع مورد مناقصه یا پروژه مورد اجرا ، کار گفته شده است .(این تعریفی کلی است که در فهارس بهاء و بخشنامه های ســازمان مدیریت آمده است) البته هر پروژه به بخشهــای  مختلـفی تفکیک می گــردد که خــود یک کار تلقی می گردد ،مــانند سیویل ، ساخت و نصب و …

اقلام کار : هر عملیات ، ردیفهایی اجرایی را در بر می گیرد که به آن اقلام کـار می گوییم مانند تسطیح بستر خـاکریزها با گـریدر که زیر مجموعه عملیات خاکی است . تذکر : هر قلم کار حداقل باید  دارای شماره شنــاسایی (ردیف) ، شرح و واحــد اندازه گیری بوده وجهت برآورد باید دارای مقدار و مبلغ واحد نیز باشد.

فصل اول : مقدمه ای بر Excel

مقدمه

معرفی برنامه Excel

ساخت جدول ریز متره در محیط Excel

فرمول نویسی و محاسبات در Excel (بخش اول)

فرمول نویسی و محاسبات در Excel (بخش دوم)

فرمول نویسی چند مرحله ای در Excel (بخش اول)

فرمول نویسی چند مرحله ای در Excel (بخش دوم)

فرمول نویسی چند مرحله ای در Excel (بخش سوم)

فرمول نویسی چند مرحله ای در Excel (بخش چهارم)

 

 

فصل دوم : متره و برآورد

تعریف متره و مترور

جایگاه متره در پروژه های عمرانی

مترور در فازهای مختلف پروژه

قرار دادها، صورت جلسه، دستور کار

متره، رایانه، بایگانی

صورت وضعیت و جداول متره

 

 

فصل سوم : محاسبات

معرفی نقشه ها

بررسی انواع نقشه ها و تفاوت های آنها

 

 

فصل چهارم : خاک برداری با ماشین    

محاسبه حجم خاک برداری (بخش اول)

محاسبه حجم خاک برداری (بخش دوم)

 

 

فصل پنجم : خاک برداری با دست    

محاسبه حجم خاک برداری (بخش اول)

محاسبه حجم خاک برداری (بخش دوم)

محاسبه حجم خاک برداری (بخش سوم)

 

 

فصل ششم : عملیات بنایی با سنگ    

محاسبه ماکادام پی و رمپ

محاسبه سنگ ازاره در نما

 

 

فصل هفتم : قالب بندی    

معرفی و شناخت انواع قالب ها و نحوه اجرا

محاسبه قالب بندی فونداسیون (بخش اول)

محاسبه قالب بندی فونداسیون (بخش دوم)

محاسبه قالب بندی فونداسیون (بخش سوم)

محاسبه قالب بندی فونداسیون (بخش چهارم)

محاسبه قالب بندی ستون بتنی (بخش اول)

محاسبه قالب بندی ستون بتنی (بخش دوم)

قالب بندی تیرها

محاسبه قالب بندی تیرها (بخش اول)

محاسبه قالب بندی تیرها (بخش دوم)

محاسبه قالب بندی تیرها (بخش سوم)

محاسبه قالب بندی تیرها (بخش چهارم)

محاسبه قالب بندی تیرها (بخش پنجم)

محاسبه قالب بندی تیرها (بخش ششم)

محاسبه قالب بندی تیرها (بخش هفتم)

 

 

فصل هشتم : کارهای فولادی با میلگرد    

معرفی و کلیات

محاسبه میلگرد فونداسیون (بخش اول)

محاسبه میلگرد فونداسیون (بخش دوم)

محاسبه میلگرد فونداسیون (بخش سوم)

محاسبه میلگرد ستون ها (بخش اول)

محاسبه میلگرد ستون ها (بخش دوم)

محاسبه میلگرد ستون ها (بخش سوم)

محاسبه میلگرد تیرها (بخش اول)

محاسبه میلگرد تیرها (بخش دوم)

محاسبه میلگرد تیرها (بخش سوم)

محاسبه میلگرد تیرها (بخش چهارم)

محاسبه میلگرد تیرها (بخش پنجم)

محاسبه میلگرد تیرها (بخش ششم)

محاسبه میلگرد تیرها (بخش هفتم)

محاسبه میلگرد تیرها (بخش هشتم)

محاسبه میلگرد تیرها (بخش نهم)

محاسبه میلگرد تیرها (بخش دهم)

محاسبه میلگرد تیرها (بخش یازدهم)

محاسبه میلگرد تیرها (بخش دوازدهم)

محاسبه میلگرد تیرها (بخش سیزدهم)

 

 

فصل نهم : بتن درجا    

بتن ریزی فونداسیون (بخش اول)

بتن ریزی فونداسیون (بخش دوم)

بتن ریزی ستون ها

بتن ریزی تیرها (بخش اول)

بتن ریزی تیرها (بخش دوم)

بتن ریزی تیرها (بخش سوم)

بتن ریزی تیرها (بخش چهارم)

بررسی خطاهای احتمالی در محاسبات بتن ریزی تیرها (بخش اول)

بررسی خطاهای احتمالی در محاسبات بتن ریزی تیرها (بخش دوم)

 

 

فصل دهم : کارهای فولادی سنگین

مقدمه

محاسبه ستون های فلزی (بخش اول)

محاسبه ستون های فلزی (بخش دوم)

محاسبه سخت کننده های فلزی (بخش اول)

محاسبه سخت کننده های فلزی (بخش دوم)

محاسبه سخت کننده های فلزی (بخش سوم)

محاسبه سخت کننده های فلزی (بخش چهارم)

محاسبه سخت کننده های فلزی (بخش پنجم)

محاسبه سخت کننده های فلزی (بخش ششم)

محاسبه سخت کننده های فلزی (بخش هفتم)

محاسبه تیر ریزی سقف ها (بخش اول)

محاسبه تیر ریزی سقف ها (بخش دوم)

 

 

فصل یازدهم : سقف بتنی    

محاسبه سقف بتنی (بخش اول)

محاسبه سقف بتنی (بخش دوم)

محاسبه سقف بتنی (بخش سوم)

محاسبه سقف بتنی (بخش چهارم)

 

 

فصل دوازدهم : آجرکاری و شفته ریزی    

مقدمه

محاسبه آجرچینی دیوارها (بخش اول)

محاسبه آجرچینی دیوارها (بخش دوم)

محاسبه آجرچینی دیوارها (بخش سوم)

محاسبه آجرچینی دیوارها (بخش چهارم)

محاسبه آجرچینی دیوارها (بخش پنجم)

محاسبه آجرچینی دیوارها (بخش ششم)

محاسبه آجرچینی سقف طاق ضربی

 

 

فصل سیزدهم : عایق کاری رطوبتی    

مقدمه

عایق کاری رطوبتی سطوح عمودی

عایق کاری رطوبتی سطوح افقی

عایق کاری رطوبتی بام

 

 

فصل چهاردهم : کارهای فولادی سبک و آلومینیومی    

محاسبات

 

 

فصل پانزدهم : کارهای سنگی با سنگ پلاک    

محاسبه قرنیز (بخش اول)

محاسبه قرنیز (بخش دوم)

محاسبه قرنیز (بخش سوم)

 

 

فصل شانزدهم : اندود کاری و بندکشی    

محاسبه اندود (بخش اول)

محاسبه اندود (بخش دوم)

محاسبه اندود (بخش سوم)

محاسبه اندود (بخش چهارم)

محاسبه اندود (بخش پنجم)

محاسبه اندود (بخش ششم)

محاسبه اندود (بخش هفتم)

 

 

فصل هفدهم : کاشی و سرامیک    

توضیحات و محاسبه (بخش اول)

توضیحات و محاسبه (بخش دوم)

 

 

فصل هجدهم : فرش موزائیک    

توضیحات و محاسبه

 

 

فصل نوزدهم : رنگ آمیزی    

توضیحات و محاسبه (بخش اول)

توضیحات و محاسبه (بخش دوم)

 

 

فصل بیستم : برش و نصب شیشه    

توضیحات و محاسبه (بخش اول)

توضیحات و محاسبه (بخش دوم)

 

 

فصل بیست و یکم : آسفالت

توضیحات و محاسبه

 

 

فصل بیست و دوم : برآورد

عملیات خاکی با ماشین

عملیات خاکی با دست (بخش اول)

عملیات خاکی با دست (بخش دوم)

قالب بندی چوبی

قالب بندی فلزی

کارهای فولادی با میلگرد (بخش اول)

کارهای فولادی با میلگرد (بخش دوم)

بتن درجا (بخش اول)

بتن درجا (بخش دوم)

کارهای فولادی سنگین (بخش اول)

کارهای فولادی سنگین (بخش دوم)

سقف بتنی

آجرچینی و شفته ریزی (بخش اول)

آجرچینی و شفته ریزی (بخش دوم)

آجرچینی و شفته ریزی (بخش سوم)

عایق کاری رطوبتی

اندود کاری و بندکشی

کاشی و سرامیک

فرش موزائیک

کارهای سنگی با سنگ پلاک

برش و نصب شیشه

رنگ آمیزی

آسفالت

برآورد حجم مصالح

حمل و نقل

برگه مالی نهایی

مصالح پای کار

ضریب طبقات، ضریب بالاسری

نقاط قوت
  • اتوران اختصاصی پیشرفته
نقاط ضعف
  • ندارد
کیفیت ساخت خیلی خوب
ارزش خرید به نسبت قیمت خیلی خوب
نوآوری خیلی خوب
امکانات و قابلیت ها خیلی خوب
سهولت استفاده خیلی خوب
طراحی و ظاهر خیلی خوب
طراحی و ظاهر خیلی خوب

مشخصاتVideo tutorial of meters and estimates

گارانتی

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا

نوع دیسک

DVD9

تعداد دیسک

2 عدد

موضوع

مهندسی , معماری , عمران

شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از سبلان استور خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…