آموزش #VISUAL C نشر پرند

Parand Visual C Sharp Learning Software

آماده ارسال
خرید محصول آموزش #VISUAL C نشر پرند
شناسه محصول: 150

قیمت: تومان ۱۱۰,۰۰۰

موجودی:1 در انبار

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

آموزش #VISUAL C نشر پرند

این پکیج شامل نسخه نهایی نرم افزار Microsoft Visual Studio Enterprise ویرایش ۲۰۱۷ می‌باشد. پس از اتمام مراحل نصب با مراجعه به پوشه برنامه در داخل دیسک و مشاهده راهنمای فعال سازی، اقدام به اکتیو کردن برنامه بر روی دستگاه خود نمایید.

توضیحات

 

 

 

۱ - مفهوم NET.
مقدمه - آشنایی با NET - .NET Framework. چیست؟

۲- ورود به برنامه
آشنایی با محیط Visual Studio - ایجاد یک پروژه جدید - پانل Solution Explorer - پانل Properties

۳ - تعاریف پایه
آشنایی با فضای نام - مفهوم شی گرایی و کلاس - کلاس ها و فضای نام

۴ - قواعد کد نویسی
قواعد برنامه نویسی در #C - درج توضیحات در #C

۵ - شروع برنامه نویسی
نوشتن اولین برنامه - اجرای برنامه - تغییر رنگ فرم - خروج از فرم

۶ - داده ها و متغیرها
آشنایی با انواع داده - خصوصیات متغیرها - تعریف متغیرها - درج متغیر بدون مقدار اولیه - کلمه کلیدی Var

۷ - کار با انواع داده
تبدیل انواع داده به یکدیگر - انواع داده های عددی - داده های رشته ای و کاراکتری - نکات کاربردی داده ها (۱) - نکات کاربردی داده ها (۲)

۸ - میدان دید متغیرها
متغیرهای Local و Private - متغیرهای Public - متغیرهای Protected و Internal

۹ - کار با عملگرها
عملگرهای ریاضی - عملگرهای ++ و -- - عملگرهای ترکیبی - دسته بندی عملگرها

۱۰ - سایر عملگرها
عملگر مساوی - عملگر نا مساوی - عملگرهای رابطه ای و منطقی

۱۱ - آشنایی با ثابت ها
مفهوم ثابت ها - کاربرد ثابت ها

۱۲ - کار با کنترل ها
خصوصیات یک فرم - کنترل (TextBox (۱ - کنترل (TextBox (۲ - کنترل (Label (۱ - کنترل (Label (۲

۱۳ - کنترل Button
کار با Style دکمه ها - درج تصویر بر روی دکمه - ویژگی های (Button (۱ - ویژگی های (Button (۲ - ویژگی های (Button (۳

۱۴ - کاربرد دکمه ها
کاربرد دکمه ها (۱) - کاربرد دکمه ها (۲)

۱۵ - سایر کنترل ها (۱)
کنترل CheckBox - کنترل ComboBox - کنترل ListBox - کنترل PictureBox - کنترل Timer - کنترل Notifylcon

۱۶ - سایر کنترل ها (۲)
کنترل MaskedTextBox - کنترل RadioButton - کنترل ToolTip - کنترل WebBrowser - کنترل DateTimePicker

۱۷ - ایجاد منو
کنترل MenuStrip - کدنویسی برای منوها (۱) - کدنویسی برای منوها (۲) - کنترل ContextMenuStrip - کنترل StatusStrip - کار با خصوصیات یک کنترل

۱۸ - ساختار شرطی If
ساختارهای شرطی - دستور Else If - کاربرد دستور (Else If (۱ - کاربرد دستور (Else If (۲ - کاربرد دستور (Else If (۳ - اجرای خط به خط برنامه

۱۹ - ساختارهای شرطی و تکرار
ساختار شرطی Switch - کاربرد Switch - ساختار تکرار While - ساختار تکرار Do While - حلقه For

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

۱ - آشنایی با آرایه ها
مفهوم آرایه - تعریف آرایه (۱) - تعریف آرایه (۲) - دسترسی به اعضای آرایه

۲ - کار با آرایه ها
پیمایش آرایه در یک حلقه For - مرتب و معکوس کردن آرایه ها - کپی کردن آرایه - پیمایش آرایه با Foreach - ساختار Foreach - پیمایش آرایه

۳ - آرایه های چند بعدی
آرایه های دو بعدی - خواندن آرایه توسط دستور For - خواندن آرایه به کمک Foreach - آرایه های سه بعدی

۴ - آشنایی با Sender
مفهوم Sender - استفاده از Sender - کاربرد Sender

۵ - آشنایی با Collection
مفهوم Collection - ایجاد کنترل ها در زمان اجرا - افزودن سایر کنترل ها - اضافه کردن دستورات

۶ - متدهای غیربازگشتی
آشنایی با متدها - متد غیربازگشتی بدون آرگومان (۱) - متد غیربازگشتی بدون آرگومان (۲) - متد غیربازگشتی با آرگومان (۱) - متد غیربازگشتی با آرگومان (۲)

۷ - متدهای بازگشتی
متد بازگشتی بدون آرگومان (۱) - متد بازگشتی بدون آرگومان (۲) - متد بازگشتی با آرگومان (۱) - متد بازگشتی با آرگومان (۲) - متد بازگشتی با آرگومان (۳)

۸ - مفهوم Method Overloading- متدهایی با پارامترهای متفاوت

۹ - دستورات Catch و مدیریت خطا
دستورات Try Catch - دستورات Catch متوالی - کلاس Exception - کلمه کلیدی Throw - بلوک Finally

۱۰ - شی گرایی
مفهوم شی گرایی - مفهوم Encapsulation - ایجاد نمونه ها - افزودن فیلد به کلاس - افزودن متد به کلاس

۱۱ - مفاهیم تکمیلی شی گرایی
مفهوم خواندنی و نوشتنی - افزودن و ویرایش خاصیت ها - کار با Constructor - مفهوم Inheritance - Override کردن متدها

۱۲ - چند ریختی و کلاس مشتق
مفهوم چند ریختی - کاربرد چند ریختی - طراحی کلاس پایه - طراحی کلاس مشتق - ایجاد شی از کلاس مشتق

۱۳ - پایگاه داده
مفاهیم پایگاه داده - کار با SQL Server - ایجاد پایگاه داده - انواع داده در SQL

۱۴ - ایجاد و ویرایش جداول
ایجاد یک جدول خالی - ایجاد جدول توسط Query - ایجاد سایر جداول - ایجاد ارتباط میان جداول - اضافه کردن رکوردها - دسترسی به پایگاه داده

۱۵ - مفهوم ADO.Net
آشنایی با ADO.Net - اشیا و متدهای ADO.Net

۱۶ - کار با Data Gridها
پرکردن Data Gridها - استفاده از Data Gridها

۱۷ - اتصال به پایگاه داده
اتصال به پایگاه داده (۱) - اتصال به پایگاه داده (۲) - اتصال به پایگاه داده (۳)

۱۸ - کار کردن با ADO.Net
ایجاد کد Insert - نکات امنیتی برنامه - تنظیم Tab Index - کنترل نوع داده

۱۹ - دستورات دکمه ها در ADO.Net
ایجاد کد (Delete (۱ - ایجاد کد (Delete (۲ - ایجاد کد Update - ایجاد کد (Search (۱ - ایجاد کد (Search (۲ - ایجاد کد Refresh

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

۱ - اتصال #C به SQL Server
اتصال به بانک اطلاعاتی - افزودن دستورات به دکمه ها - مدیریت داده های ورودی

۲ - کاربرد LINQ
مفهوم LINQ - کار با LINQ - پرکردن Grid

۳ - کد دکمه ها در LINQ
کد Save در LINQ - کد Delete در LINQ - کد Update در LINQ - کد Search و Refresh در LINQ

۴ - کاربرد EDM
آشنایی با EDM - نمایش اطلاعات در Grid - کد Save در EDM - کد Delete در EDM - سایر کدها در EDM

۵ - شمارنده و ساختار
مفهوم Enumeration - کار با شمارنده - نمایش عددی شمارنده - مفهوم ساختار

۶ - گزارش گیری
مبانی گزارش گیری - نمایش گزارش بر روی فرم - ارسال پارامتر به گزارش

۷ - کار با DLL و XML
ایجاد DLL - استفاده از DLL - آشنایی با XML - ذخیره اطلاعات در XML - خواندن اطلاعات از XML - حذف اطلاعات از XML

۸ - کاربرد Thread
مفهوم Thread - مفهوم Multithreading - کار با Thread -اجرای متوالی Threadها - اجرای هم زمان Threadها

۹ - کار با Threadها
ارسال پارامتر به برنامه - افزودن پارامتر به متد - انواع Thread - تغییر وضعیت Thread - دسترسی به منبع مشترک - مدیریت دسترسی هم زمان

۱۰ - ایجاد پروژه های ساده
نمایش تاریخ شمسی - کار با صفحه کلید فارسی - پاک کردن TextBoxها (۱) - پاک کردن TextBoxها (۲)- تفکیک سه رقمی اعداد - درج Slash در تاریخ

۱۱ - طراحی فرم Login
نمایش پیام ورودی - گرفتن نام کاربر - Login در محیط Dataset (۱) - Login در محیط (Dataset (۲

۱۲ - کنترل نمایش تصاویر
کنترل تصاویر توسط ماوس (۱) - کنترل تصاویر توسط ماوس (۲) - نمایش تصاویر بر اساس داده ها

۱۳ - طراحی ماشین حساب
طراحی اولیه ماشین حساب - تکمیل ماشین حساب - فراخوانی ماشین حساب ویندوز

۱۴ - پروژه های کاربردی
ارتباط کلیدهای Tab و Enter - تغییر رنگ فرم توسط کاربر - ارسال اطلاعات جدول به Excel - پرکردن ProgressBar - استفاده از کنترل NotifyIcon

۱۵ - کار کردن با توابع API
توابع API موجود در DLL - کنترل فرم توسط توابع API

۱۶ - پروژه اطلاعات پرسنلی (۱)
ایجاد جدول پرسنل - بررسی کنترل های فرم (۱) - بررسی کنترل های فرم (۲) - دکمه انتخاب تصویر پرسنل - ایجاد دکمه Save

۱۷ - پروژه اطلاعات پرسنلی (۲)
تنظیم Tab Index - متد خالی کردن فرم - خالی کردن PictureBox - فعال و غیرفعال کردن دکمه ها - نمایش اطلاعات در Grid

۱۸ - پروژه اطلاعات پرسنلی (۳)
طراحی دکمه Delete - طراحی دکمه (Search (۱ - طراحی دکمه (Search (۲ - طراحی دکمه Edit - تکمیل برنامه

۱۹ - ایجاد کردن برنامه تحت شبکه

۲۰ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون عملی

نقاط قوت

  • سبک آموزشی به صورت اینتراکتیو
  • نصب راحت برنامه ها
  • کیفیت خوب DVD ها
  • استفاده از DVD9

نقاط ضعف

  • ندارد
کیفیت ساخت خیلی خوب
نرم افزار های کاربردی خیلی خوب
نوآوری خیلی خوب
امکانات و قابلیت ها خیلی خوب
طراحی و ظاهر خیلی خوب
سهولت استفاده خیلی خوب
مشخصات

مشخصاتParand Visual C Sharp Learning Software

گارانتی

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا

زبان

فارسی

گروه سنی

بزرگسال

نوع دیسک

DVD9

تعداد دیسک

2

تعداد درس

254

موضوع

برنامه نویسی

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از سبلان استور خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

قیمت محصول:
تومان ۱۱۰,۰۰۰