نرم افزار مهدسی مکانیک وسیالات

نرم افزار Fluent یکی از نرم افزارهای صنعتی مشهور می باشد که دارای قابلیت های فراوانی است. این نرم افزار قابلیت مدلسازی جریانهای دو و سه بعدی را داراست. برای استفاده از این نرم افزارابتدا توسط یک نرم افزار کمکی مانند Gambit یا Mechanical Desktop هندسه جریان مشخص می گردد و عمل مش بندی نیز صورت می گیرد. نرم افزار Fluent از خروجی نرم افزار. این نرم افزار قابلیت انجام محاسبات با دقت معمولی و دقتمضاعف را دارد و به عنوان یک اختیار ،کاربر می تواند هر کدام را انتخاب نماید. این نرم افزار بر پایه روش حجم محدود که یک روش بسیار قویو مناسب در روش های دینامیک سیالات محاسباتی میباشد ، بنا شده است. قابلیتهای فراوانی نظیر مدلسازی جریانهای دائم و غیر دائم ،جریان لزج و غیر لزج ، احتراق ، جریان مغشوش ، حرکت ذرات جامد و قطرات مایع در یک فاز پیوسته و ده ها قابلیت دیگر Fluentرا تبدیل به یک نرم افزار بسیار قوی و مشهور نموده است.آزمایشات عملی و محاسبات تئوری ، دو روش اصلی و مشخص برایپیش بینی میزان انتقال حرارت وچگونگی جریان سیال در کاربردهای مختلف صنعتی و تحقیقاتی می باشند. در اندازهگیریهای تجربی به دلیل هزینه های زیاد ترجیح داده می شود که آزمایشها بر روی مدلی با مقیاس کوچکتر از نسخهاصلی انجام پذیرد. حذف پیچیدگیها و ساده سازی آزمایشها , خطای دستگاههای اندازه گیری و بعضی موانع در راهاندازه گیری از جمله مشکلاتی هستند که روشهای عملی با آنها رو به رو هستند و کارآیی این حالتها را در بعضی مواردمورد سوال قرار می دهند. مهمترین امتیاز محاسبات تئوری در مقایسه با آزمایشهای تجربی، هزینه کم آن است. گرچهدر بسیاری موارد ترجیح داده می شود با استفاده از روشهای محاسباتی، آنالیز جریان و انتقال حرارت صورت گیرد ولیتایید تحلیلهای عددی نیاز به مقایسه با نتایج آزمایشگاهی و یا نتایج تایید شده دیگری دارد. در میان محققین،انجام پژوهشهای تجربی ارزش بسیاری دارد و اگر بتوان آزمایش مطلوبی انجام داد ، تحلیلهای زیادی را بر محور آنها میتوان گسترش داد و اطلاعات فراوانی بدست آورد. در هر صورت با دسترسی به دستگاههای محاسبه گر و رایانه های قوی , امروزهدر بسیاری از موارد آنالیز دینامیک سیالات و انتقال حرارت با روشهای عددی انجام میپذیرد. هرچه پدیده موردبررسی پیچیدگی بیشتری داشته باشد, روشهای عددی اهمیت بیشتری پیدا می کنند.

 

نرم افزار مهدسی مکانیک وسیالات

 

علاوه بر سرعت بیشتر محاسبات عددی , می توان با این روشهااطلاعات کامل با جزئیات بیشتر, از قبیل تغییرات سرعت , فشار , درجه حرارت و غیره رادر سراسر حوزه مورد نظر به دست آورد. در مقابل, اغلب اوقات شبیه سازی آزمایشگاهیجهت بدست آوردن این گونه اطلاعات مشکل و مستلزم صرف زمان زیاد بوده و در بعضی شرایطغیر ممکن است. در اکثر مسایل مربوط به مکانیک سیالات , به دلیل پیچیدگی معادلاتمربوطه ، استفاده از حل تحلیلی امکان پذیر نمی باشد. در این تحقیق نیز به کمک نرمافزار و با استفاده از مدلسازی، به بررسی یک پدیده فیزیکی اقدام کرده ایم. جهتانجام این تحقیق نیاز است تا معادلات دیفرانسیل پاره ایی را حل کنیم که این عملتنها با استفاده از روشهای عددی امکان پذیر است. حل عددی این معادلات از طریق دانشمکانیک سیالات محاسباتی صورت می گیرد. در این تحقیق حل این معادلات به کمک نرمافزار Fluent ، انجام می شود که در ادامه به شرح قسمتی از کارایی های این نرم افزارمی پردازیم. فلوئنت یک نرم افزار کامپیوتری چند منظوره برای مدلسازیجریان سیال، انتقال حرارت و واکنش شیمیایی در هندسه نوشته شده است. با توجه به محیط مناسب نرم افزار جهت تعریف مساله و شرایط های پیچیده، تعریف شرایط مرزی گوناگون و حل مسایل پیچیده شامل تاثیر پدیده های مختلف به کمک این نرم افزار قابل حل میباشد. فلوئنت برای آنالیز و حل مسایل طراحی خاص ، روشهای شبیهسازی کامپیوتری متفاوتی را بکار میبرد.

 

جهت خرید این محصول به لینک زیر مراجعه کنید:

لینک محصول

دیدگاهتان را بنویسید

جستجو در سایت

دسته بندی ها

  • نمایشگر
  • LG
درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه