نبرد بین خیر و شر این بار همراه باب اسفنجی شلوار مکعبی

همراه باب اسفنجی، پاتریک و سندی شوید. و در این میان به پلانکتون خبیث نشان دهید. که شهر زیبای باتم باید مثل همیشه در صلح و آرامش باشد. و این شهر جایی برای او نیست. همین نبرد با ظاهری خنده دار خواهد بود. که باعث میشود ساعتهای مفرحی را داشته باشید. در طول بازی کنترل یکی از شخصیت های داستان بر عهده شما قرار می گیرد.

 

SpongeBob SquarePants Battle for Bottom city

 

باب اسفنجی که آشپز رستوران آقای خرچنگ است و پاتریک نیز دوست خوب باب است. و اما در تکمهایی، کنترل سندی که سنجاب دانشمند داستان است. نیز به شما داده میشود. اوقات زیادی را با خود شلوار مکعبی خواهید گذراند. اما برای جلوگیری از ایجاد روندی تکراری، کنترل شخصیتهای دیگر نیز به شما داده می شود. هر شخصیت بازی هم دارای توانایی های خاص خودش است. که همین بعضی اوقات لحظه های خنده داری را می سازد. برای نمونه باب اسفنجی می تواند. بدنش را تغییر شکل دهد و پاتریک نیز با توجه به هیکلش. قادر به جنگیدن در نبردها خواهد بود.

SpongeBob SquarePants Battle for Bottom city

دیدگاهتان را بنویسید

جستجو در سایت

دسته بندی ها

  • نمایشگر
  • LG
درحال بارگذاری ...